written by
Wouter Coulier

Crowdfundingcampagne van nieuwe speler in zorghuisvesting neemt vliegende start

4 min read

LEUVEN, 17 november 2020 - Oak Tree Projects wil de zorgsector innoveren door mensen met een zorgbehoefte via vastgoed met een sociale impact (inclusie) te helpen in hun wens naar onafhankelijk wonen. Nu wil Oak Tree Projects via een crowdfundingcampagne leningen ophalen om de volgende stappen te zetten om meer mensen met een zorgvraag aan een betaalbare woning te helpen. Die crowdfundingcampagne nam een vliegende start: na een week staat de teller al op €119.000.

Foto: Bernard De Keyzer

Danaë Van den bossche, Michèle Vermeire en Myriam Vereecke, de drie oprichters van Oak Tree Projects, hebben in hun eigen kring te maken met mensen met een zorgbehoefte. Ze kwamen tot de vaststelling dat deze personen nood hebben aan een manier om zelfstandig te kunnen wonen: “Er is weinig aanbod voor mensen die een zorgbehoefte hebben maar toch zelfstandig willen wonen. Alternatieven zoals voorzieningen, leefgroepen of sociale huisvesting zijn niet voor iedereen een geschikte optie,” aldus Danaë Van den bossche.

Betaalbaar en inclusief

Danaë en haar medeoprichters zochten naar een oplossing die tegelijk betaalbaar is en sociale isolatie van mensen met een zorgbehoefte tegengaat. Met Oak Tree Projects kopen ze een unit in een cohousingproject aan en verdelen deze in verschillende studio’s zodat meerdere mensen met een zorgbehoefte een plekje krijgen binnen het sociale ecosysteem van het cohousingproject. Zo leven mensen met een zorgbehoefte samen met mensen zonder handicap in één cohousingproject. Op die manier streeft Oak Tree Projects inclusie na.

Foto: Bernard De Keyzer

De coöperatie ondersteunt de verhuis en de opstart van het zorgplan van de bewoners, maar komt voor de rest niet tussen in de zorg. Als verhuurder van de studio’s is Oak Tree Projects uiteraard ook het algemene aanspreekpunt voor de bewoners, onder meer voor herstellingen en onderhoud. “Momenteel is er al één project van Oak Tree Projects afgerond; een woning met 5 studio’s in een cohousingproject in Essen. Daarnaast zijn er 3 projecten in de bouwfase en 12 in de vergunningsfase,” aldus medeoprichter Michèle Vermeire.

Tot de doelgroep van Oak Tree Projects behoren personen met een autismespectrumstoornis, een licht verstandelijke en/of een motorische beperking. Ze zijn te zelfstandig om te wonen in een voorziening of tehuis met voltijdse zorg, maar hebben wel een ondersteuningsvraag, waardoor volledig zelfstandig wonen een stap te ver is.

Erkenning uit verschillende hoeken

“Mijn begeleidster kende Oak Tree Projects. Eerst was ik er niet voor te vinden maar toen ik meer uitleg kreeg, heb ik de knoop doorgehakt en tegen mezelf gezegd dat dit een mooie opportuniteit was. Nu kan ik eindelijk zelfstandig wonen en mijn ouders zijn gerust dat alles in orde komt in de toekomst,” vertelt bewoonster Stéphanie.

Foto’s: Bernard De Keyzer

Maar niet alleen mensen met een zorgbehoefte zien het potentieel van Oak Tree Projects; ook van projectontwikkelaars die een sociale insteek willen geven aan hun bouwproject, komt er bijvoorbeeld vraag naar de diensten van de Leuvense onderneming.

Bovendien was Oak Tree Projects in 2019 een van de tien winnaars van de wedstrijd Radicale Vernieuwers, georganiseerd door de Sociale Innovatiefabriek, de Standaard en CERA. Daarnaast won de onderneming in 2020 de Belgische finale van The Chivas Venture, een internationale wedstrijd voor ondernemingen die een maatschappelijke impact nastreven.

“Heel wat coöperanten van Oak Tree Projects komen uit het netwerk van toekomstige bewoners van onze projecten, anderen zijn buitenstaanders. Het feit dat zij vaak al mee instappen tijdens de vergunningsfase van het project, bewijst volgens ons twee zaken: dat ze geloven in ons concept en dat er nood is aan ons concept,” vertelt Michèle Vermeire van Oak Tree Projects.

Foto: Bernard De Keyzer

Crowdfundingcampagne

Oak Tree Projects is sterk aan het groeien en wil nu een volgende stap nemen: de aanwerving van een extra personeelslid voor het opvolgen van de projecten en het opbouwen van een reserve om ook personen zonder eigen middelen inclusief te kunnen laten wonen in de woonprojecten.

Om die ambities waar te maken zoekt de onderneming minimaal €75.000 en maximaal €300.000 aan groeifinanciering via een crowdfundingcampagne. Voor die financieringszoektocht werkt de onderneming samen met WinWinner, een crowdlendingplatform waarop ondernemingen hun zoektocht naar financiering publiek kunnen maken en investeerders via leningen in die ondernemingen kunnen investeren. De campagne, die vorige week gelanceerd werd, nam een vliegende start: de teller van de campagne staat momenteel op €119.000.

Meer informatie over de crowdfundingcampagne van Oak Tree Projects kan je terugvinden via deze link.

----

Danaë Van den bossche, co-founder Oak Tree Projects
+32 478 26 60 31
danae@oaktreeprojects.be

Oak Tree Projects wil zorgbehoevenden de kans geven om zelfstandig, betaalbaar en inclusief te wonen. Dit doet de onderneming door studio’s aan te kopen in cohousingprojecten en ze te verhuren aan mensen met een zorgvraag. Zo leven mensen met een zorgbehoefte samen met mensen zonder handicap in één cohousingproject.

Matthias Browaeys, founder WinWinner
+32 494 58 22 24
matthias@winwinner.be

WinWinner is een crowdlendingplatform waarop ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk kunnen delen. Op die manier kunnen ze ambassadeurs zoeken om hen te laten investeren in hun groeiverhaal.